dibu-technics

Impressum

dibu-technics bvba
Vlierstraat 19
2400 Mol - Belgium

Zaakvoerder: Dieter Burmeister
Btw-nr.: BE0473.674.457
RPR Turnhout (België)

+32 (0)14 / 714 330
+32 (0)479 / 996 676

info@dibu-technics.com
www.dibu-technics.com

Technische realisatie
bitbetrieb, Ellhofen

Foto's:
Bocos Benedict
© www.fotolia.de

Opmerking
De informatie en verklaringen op deze website zijn niet bindend. De uitgever staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan. Uit de inhoud van de website kunnen geen rechten worden verkregen. Fouten in de inhoud, indien gekend, worden onmiddellijk gecorrigeerd. De inhoud van de website kan door een vertraagde actualisering echter onmogelijk permanent actueel zijn. Vraag daarom bij onze verkoop naar de actuele stand, technische details en leverbaarheid van de producten. Links naar andere websites worden niet permanent gecontroleerd. Daarom zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een kopie van de informatie op deze website mag op een alleenstaande computer opgeslagen worden voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Grafieken, teksten, logo's, afbeeldingen enz. mogen enkel na schriftelijke toestemming van de uitgever gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, veranderd, uitgegeven, verstuurd, overgedragen of op enige andere wijze gebruikt worden. Bij genoemde product- of bedrijfsnamen kan er sprake zijn van geregistreerde handelsmerken. Onrechtmatig gebruik ervan kan leiden tot vorderingen van schadevergoeding en verbod op gebruik. Bescherming persoonlijke gegevens: er bestaat geen garantie dat informatie of persoonlijke gegevens die aan ons verstuurd worden niet tijdens het versturen ervan door derden bekeken worden.

Aansprakelijkheid
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade en in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, gederfde winst, systeem- of productie-uitval die ontstaan is door het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens. Indien schade ontstaan door het gebruik van de website of het downloaden van gegevens het gevolg is van opzet of grove nalatigheid, dan is deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet van kracht. De rechtsbetrekking tussen u en de uitgever, die ontstaat door het gebruik van de website, is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Gegevensbescherming
dibu-technics bvba verheugt zich op uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten. We beschouwen de bescherming van uw persoonlijke gegevens als een ernstige zaak en willen dat u zich bij uw bezoek aan onze website op uw gemak voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons dan ook een zaak van belang, die in onze bedrijfsprocessen de nodige aandacht krijgt. We verwerken persoonlijke gegevens die bij een bezoek aan onze website geregistreerd worden conform de bepalingen inzake gegevensbescherming die van kracht zijn in het land waar de hiervoor verantwoordelijke dienst zich bevindt.

Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, worden op onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, de website van waar u naar onze website bent gesurft, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek opgeslagen. Daarnaast worden persoonlijke gegevens enkel opgeslagen, wanneer u die ons zelf heeft verstrekt, bv. in het kader van een registratie, een enquête, een wedstrijd of bij de uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens en doelbinding
dibu-technics bvba gebruikt uw persoonlijke gegevens met het oog op het technisch beheer van de website, het klantenbeheer, productenquêtes en marketingacties en enkel in de mate waarin dit nodig is. Persoonlijke gegevens worden enkel aan overheidsinstanties doorgegeven voor zoverre het nationaal dwingend recht hierin voorziet. Onze medewerkers, agentschappen en handelaars zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Mogelijkheid tot keuze
Wij gebruiken uw gegevens graag om u over onze producten en diensten te informeren en u hier eventueel enquêtes over te sturen. Natuurlijk is de deelname aan dergelijke acties geheel vrijwillig. Indien u hier niet wenst aan deel te nemen, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij uw gegevens hiervoor niet gebruiken. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende website.

Cookies
dibu-technics bvba behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken, om voorkeuren van de bezoekers bij te houden en de website dienovereenkomstig optimaal te kunnen weergeven. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De informatie in deze cookies dient om de navigatie te vergemakkelijken en om websites gebruiksvriendelijk te maken. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens en beschermen dusdanig uw privacy. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browersinstellingen "cookies blokkeren" te kiezen. Hoe u dat in uw browser precies kunt doen, zoekt u best in de handleiding van uw browser op. Wanneer u geen cookies accepteert, kan het echter gebeuren dat bepaalde functies van onze website niet werken zoals het hoort.

Veiligheid
dibu-technics bvba treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of inbreuk door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de stand der techniek continu verbeterd.